les yeux bleus

COMPANY DESCRIPTION


JESSA develops, produces and performs plays with a public issue dimension. Historical and present-day events are remixed into a theatre performance in collaboration with local and global artists and venues. The work is presented at (inter)national festivals, theatres and workspaces. JESSA stimulates intercultural dialogue, community development and artistic innovation through theatre performences

Mission Statement


vzw les yeux bleus, met actrice en theatermaakster Jessa Wildemeersch als drijvende kracht, is een organisatie die theater- en muziektheaterproducties creëert en opvoert. Jessa pendelt tussen New York en Vlaanderen/Brussel en streeft er met haar vzw naar grensoverschrijdend te werken, zowel inhoudelijk als praktisch, en de uitwisseling tussen artiesten met diverse culturele achtergronden te bevorderen.