vzw les yeux bleus, met actrice en theatermaakster Jessa Wildemeersch als drijvende kracht, is een organisatie die theater- en muziektheaterproducties creëert en opvoert. Jessa pendelt tussen New York en Vlaanderen/Brussel en streeft er met haar vzw naar grensoverschrijdend te werken, zowel inhoudelijk als praktisch, en de uitwisseling tussen artiesten met diverse culturele achtergronden te bevorderen.