Honderd jaar na de eerste gasaanvallen van WO I marcheren 4.600 mensen, het aantal slachtoffers van die aanvallen, langs 4 verschillende routes naar het marktplein van Tielt. Iedere groep verwoordt een emotie en scandeert haar eigen verhaal. Ze worden bijgestaan door een koor en orkest. Als de vier groepen samenkomen, ontstaat er een nieuw front, een Woordfront, tegenover het helse oorlogslawaai.

teskt: Saskia Decoster
muziek compositie: Inne Eysermans
performance: Saskia De Coster, Mieke Dobbels, Jessa Wildemeersch en meer dan duizend acteurs en muzikanten.
http://www.gonewest/woordfront