Jessa Wildemeersch speelde in het eindwerk van Michael Cops (Sint Lucas, Brussel)